Primerjalnik stroškov oskrbe

Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo

 

Primerjalnik stroškov oskrbe z zemeljskim plinom

Nadzor nad ponudbami oskrbe z električno energijo

 

Nadzor nad ponudbami oskrbe z zemeljskim plinom

Začasno obvestilo o spremembi spletnega mesta

Storitve, s katero lahko uporabniki preverijo mesečni obračun dobavljene električne energije ali zemeljskega plina ter izračun stroška za uporabo omrežja, so bile premeščene in so dostopne na spletnih straneh: