Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu dveh splošnih aktov agencije o naložbenih načrtih

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije in k predlogu Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije.

Dokumenta najdete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
26.11.2014 13:02
Datum posodobitve
14.12.2017 10:00
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
električna energija sistemski operater naložbeni načrti distribucijski operater