Stresni testi - zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom

Evropska komisija je s pomočjo Plinske koordinacijske skupine, ki jo sestavljajo nacionalni pristojni organi, zadolženi za zagotavljanje zanesljive oskrbe posameznih držav članic EU, zbrala podatke, potrebne za analizo pripravljenosti EU na morebitno zmanjšanje dotoka zemeljskega plina, do katerega bi lahko prišlo zaradi političnih nesoglasij med Ukrajino in Rusijo. Rezultati analize oziroma stresnih testov so objavljeni na spletnih straneh EK, na povezavah http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1162_en.htm in http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm.

Meta informacije
Datum objave:
17.10.2014 10:33
Datum posodobitve
17.10.2014 12:59
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Novice
Ključne besede
zanesljiva oskrba zemeljski plin