Analiza vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji

V okviru posvetovalno-odločitvenega procesa za pripravo metodologije za določitev omrežnin za elektroenergetska omrežja za regulativno obdobje 2013–2015 je agencija 25. aprila 2012 v okviru svoje delovne skupine za kakovost oskrbe z električno energijo (skupino sestavljajo predstavniki sistemskih operaterjev, odjemalcev, raziskovalnih ustanov, univerz) organizirala predstavitev študije, ki obravnava analizo vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji (Metodologija za analizo vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji, študija št. 2073/1; Analiza vplivov posameznih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji, študija št. 2073/2). Predstavnik izvajalca študije mag. Tomaž Mohar (EIMV) je sodelujočim predstavil izsledke omenjene študije. Prisotni so v razpravi izmenjali svoje poglede in mnenja o študiji in se strinjali, da ima veliko dodano vrednost ne le za agencijo, temveč tudi za sistemske operaterje distribucijskih omrežij.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
07.10.2014 14:24
Datum posodobitve
20.05.2015 08:44
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe Predstavitve