Kdo so zavezanci za obvezno doseganje prihrankov energije

Zavezanci za doseganje prihrankov energije so glede na EZ-1 (318. člen, 1. odstavek) in Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (3. člen, 1. odstavek) dobavitelji:

  • električne energije,
  • toplote,
  • plina ter
  • tekočih in
  • trdih goriv.

Obveznost zavezancev je, da morajo pri svojih končnih odjemalcih z različnimi energetskimi storitvami in ukrepi dosegati čim večje prihranke energije.

Meta informacije
Datum objave
14.10.2015 15:14
Datum posodobitve
07.01.2016 13:48
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba