Kontrola cen toplote za daljinsko ogrevanje

Po veljavni regulaciji Vlada Republike Slovenije odgovarja Državnemu zboru Republike Slovenije za politiko cen in predpisuje ukrepe kontrole cen.

Spremljanje in analiziranje gibanj cen ter pripravo predpisov in izvajanje ukrepov kontrole cen opravlja ministrstvo, pristojno za kontrolo cen.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka spremljajo gibanja cen storitev v komunalnih dejavnostih in cen njihovih proizvodov ter cen energentov v lokalni distribuciji oziroma porabi in drugih cen, ki jih določi minister, upravne enote. O ugotovljenih gibanjih cen upravne enote sproti obveščajo ministrstvo.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 14:10
Datum posodobitve
06.10.2017 07:27
Ključne besede
toplota cena toplote
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki