Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

Svet Agencije za energijo je na 59. redni seji sveta 26. marca 2019 brez javne obravnave sprejel Akt o spremembah Akta o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/19.

 

Svet Agencije za energijo je na 44. redni seji sveta 18. decembra 2017 sprejel Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/18.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
20.11.2017
Datum zaključka:
01.12.2017
Datum objave
20.11.2017 13:53
Datum posodobitve
03.04.2019 09:07
Ključne besede
javna obravnava aktov
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)