Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

Svet Agencije za energijo je na 56. redni seji sveta 20. decembra 2018 brez javne obravnave sprejel Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/18.

 

Svet Agencije za energijo je na 50. redni seji sveta 21. junija 2018 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/18 in 47/18-popr.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
11.04.2018
Datum zaključka:
11.05.2018
Datum objave
11.04.2018 13:53
Datum posodobitve
03.01.2019 12:48
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)