Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

Svet Agencije za energijo je na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023 sprejel Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/23 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024, razen 22. člena tega akta, ki se začne uporabljati z uveljavitvijo tega akta.

 
POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
15.11.2022
Datum zaključka:
01.12.2022
Datum objave
15.11.2022 14:55
Datum posodobitve
09.10.2023 11:18
Ključne besede
metodologija toplota cene
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Novice Metodologije agencije Predlogi aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)