Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 17. redni seji 24. septembra 2015 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/15.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
24.07.2015
Datum zaključka:
25.08.2015
Datum objave
24.07.2015 17:00
Datum posodobitve
12.10.2015 14:28
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov Zakonodaja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)