Kibernetska varnost v energetskem sektorju

Agencija za energijo med drugim spremlja aktivnosti reguliranih podjetij v energetskem sektorju, ki izvajajo gospodarsko javno službo, tudi na področju kibernetske varnosti. V tem okviru je oblikovala svoje stališče s ciljem, da pripomore k čim bolj sistematičnim, transparentnim, strokovno utemeljenim in stroškovno učinkovitim naložbam na tem področju.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
04.10.2018 09:00
Datum posodobitve
04.10.2018 10:29
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Pametna omrežja Mnenja, stališča