Implementacija normativnega okvira za vzpostavitev trga s prožnostjo

Agencija objavlja dokument »Spodbujanje trga s prožnostjo - Koncept implementacije aktivnega odjema v okviru novega modela trga« kot strokovni prispevek k javni obravnavi osnutka zakona o oskrbi z električno energijo. V dokumentu izpostavlja ključne vidike vzpostavitve normativnega okvira za učinkovit razvoj trga s prožnostjo in aktivnega odjema, ki zagotavlja možnost sodelovanja tudi najmanjšim odjemalcem (mali poslovni odjemalci in gospodinjstva). Koncept temelji na zahtevah zakonodajnega svežnja EU »Čista energija za vse Evropejce«, priporočilih Evropske komisije in CEER, sodelovanja agencije v razvojno-raziskovalnem projektu INTERRFACE ter vmesnih rezultatih javnih posvetovanj agencije, vključno s posvetovanjem v zvezi z neodvisno agregacijo, ki poteka. Možno je podajanje mnenj h konceptu po e-pošti na naslov: posvetovanje@agen-rs.si.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
30.10.2020 09:04
Datum posodobitve
30.10.2020 11:23
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Pametna omrežja Energetske storitve Mnenja, stališča