Utemeljena odločitev Agencije za energijo o določitvi metodologije referenčnih cen za prenosni sistem zemeljskega plina za leto 2022

Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin v četrtem odstavku 27. člena nacionalnim regulativnim organom nalaga, da v petih mesecih po končanem posvetovanju o metodologiji referenčnih cen v skladu s točko (a) šestega odstavka 41. člena Direktive 2009/73/ES sprejmejo in objavijo utemeljeno odločitev o vseh navedbah iz prvega odstavka 26. člena Uredbe 2017/460 iz dokumenta iz postopka posvetovanja. Agencija za energijo z utemeljeno odločitvijo določa metodologijo referenčnih cen ter referenčne cene. Utemeljeni odločitvi so priložene tudi priloge, ki prikazujejo poenostavljen tarifni model, izračun primerjalnega indeksa porazdelitve stroškov zmogljivosti ter seznam ostalih storitev, ki predstavljajo neprenosne storitve.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
23.02.2022 00:00
Datum posodobitve
08.04.2022 11:34
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Odločitve, sklepi Mnenja, stališča