Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem električne energije, distribucijski sistem električne energije, čezmerno prevzeto jalovo energijo, za priključno moč in za druge storitve.


Metodologija za obračunavanje omrežnine je določena na način, da spodbuja učinkovitost elektrooperaterjev in učinkovitost uporabe sistema električne energije. Metodologija določa kategorije uporabnikov sistema in njihova medsebojna razmerja na način, da posamezne tarifne postavke omrežnine odražajo stroške, ki jih uporabniki sistema povzročajo pri uporabi sistema električne energije.

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov je podaljšan do 6. maja 2022.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
29.03.2022
Datum zaključka:
06.05.2022
Datum objave
29.03.2022 14:19
Datum posodobitve
16.05.2022 08:25
Področja:
Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)