Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembe Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
19.03.2021
Datum zaključka:
06.04.2021
Datum objave
19.03.2021 07:54
Datum posodobitve
25.03.2021 12:00
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Odprto