Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Agencija je pripravila predlog splošnega Akta o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki se nanaša na obračun omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
14.01.2020
Datum zaključka:
20.01.2020
Datum objave
14.01.2020 08:31
Datum posodobitve
21.01.2020 10:45
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)