Področni podsekretar - analitik

NAMEN IN CILJ ZAPOSLITVE:
Cilj zaposlitve je zagotavljanje pogojev za učinkovito delovanje trga z energijo. Naloge obsegajo načrtovanje, razvoj in izvajanje monitoringa zadevnih energetskih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom v skladu z Energetskim zakonom. Delo je osredotočeno na spremljanje pogojev za delovanje trga, strukture trga, učinkov trga ter zadovoljstva uporabnikov, deloma pa tudi na področje celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese na področju nadzora trga Agencije za energijo.


OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • samostojno izvajanje najzahtevnejših nalog, priprava strokovnih podlag za najzahtevnejše odločitve;
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
 • vodenje zahtevnejših projektnih skupin;
 • sprotno spremljanje trgov ter izvajanje analitike za potrebe poročanja o stanju na zadevnih trgih ter sprejemanje    odločitev o ukrepih agencije;
 • upravljanje podatkov za potrebe analitike trga;
 • izdelava najzahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij;
 • spremljanje novosti na področju reguliranja energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb.

 

Podrobnejši opis možnih nalog:

 • določanje in strukturiranje podatkov oziroma informacij potrebnih za analizo in pregled nacionalnega energetskega trga in področij interakcije med energetskimi trgi v EU;
 • skrb za zajem in validacijo podatkov potrebnih za izvajanje monitoringa trga;
 • analiza podatkov in izračunavanje kazalnikov na podlagi uveljavljene metodologije in strategije z uporabo namenskih orodij ter ustreznih virov informacij;
 • izdelava poročil o delovanju energetskega trga in poročil o raziskavah trga;
 • usmerjanje subjektov na trgu z ukrepi nadzora, ki zasledujejo cilje agencije;
 • sprmeljanje pravil za delovanje trga, podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi spremljanja trga;
 • organizacija in vodenje sestankov, komunikacija z udeleženci na trgu ter regulatornimi organi na nacionalni in EU ravni;
 • sodelovanje pri razvoju metodologij in strategij za učinkovito izvajanje monitoringa trgov;
 • sodelovanje pri implementaciji IT sistema za nadzor trga, drugih podpornih orodij ter izvajanje konfiguriranja teh orodij za učinkovito spremljanje trga;
 • sodelovanje pri monitoringu celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga ter v preiskavah kršitev uredbe REMIT;
 • sodelovanje v ekspertnih skupinah za nadzor trga na nacionalni, regionalni in EU ravni;
 • odelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete.


Izobrazba:
VII – stopnja izobrazbe tehnične smeri (zaželeno elektrotehnika) ali ekonomske smeri, alternativno matematične vede


Posebna znanja:

 • Znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku): razumevanje – tekoče; govorjenje - zelo dobro; pisanje - zelo dobro.
 • Računalniška znanja: urejevalnik – zahtevno; preglednice – zahtevno; design – osnovno; baze podatkov – osnovno; programiranje – osnovno; poznavanje operacijskih sistemov – osnovno.

 

Želena znanja in izkušnje:

 • dobro poznavanje delovanja energetskih trgov (elektrika oziroma plin);
 • izkušnje na področju poslovne analitike na področju spremljanja trgov z elektriko in zemeljskim plinom;
 • zelo dobre analitične sposobnosti;
 • sposobnost strokovnega ravnanja z velikimi količinami podatkov;
 • izkušnje pri uporabi različnih programskih orodij za analizo podatkov (napredno delo s preglednicami, izkušnje z bazami podatkov, programski paketi za statistiko, programska orodja za validacijo podatkov ipd.);
 • izkušnje pri izdelavi specifikacij zahtev za informatizacijo poslovnih procesov, z načrtovanjem podatkovnih modelov, izkušnje pri upravljanju z informacijami;
 • izkušnje pri delu v mednarodnih okoljih v interakciji z različnimi deležniki;
 • izkušnje pri trgovanju z energijo (elektrika oziroma plin) na nacionalni ali EU ravni;
 • izkušnje iz analitike različnih vidikov delovanja energetskega trga;
 • interdisciplinarnost (tehnika-ekonomija-pravo).

 

Druge zahteve:

 • pripravljenost na učenje,
 • natančnost,
 • zelo dobro pisno izražanje,
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom,
 • zmožnostjo izvajanja več projektov simultano,
 • lojalnost,
 • pozitivna naravnanost.

 

Nudimo:

 • odlično delovno okolje,
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi,
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti,
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev,
 • sistematično izobraževanje,
 • sodelovanje s strokovnjaki in eksperti iz tujine,
 • odprto komunikacijo.


Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta
Poskusno delo: 6 mesecev
Rok za prijavo: 17. december 2020


Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom pošljete na e-naslov rania.srajayache@agen-rs.si v roku 14 dni od objave oglasa.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.12.2020 06:52
Datum posodobitve
07.12.2020 12:22
Področja
Drugo