Področni podsekretar - analitik energetskega trga

NAMEN IN CILJ ZAPOSLITVE:

Cilj zaposlitve je zagotavljanje konkurenčnosti, preglednosti in celovitosti trga z energijo. Naloge obsegajo načrtovanje, razvoj in izvajanje monitoringa zadevnih energetskih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom v skladu z Energetskim zakonom. V okviru navedenega je predvideno vodenje zahtevnejših projektov in projektnih skupin ter sodelovanje z drugimi regulatornimi organi na mednarodni ravni. Pričakuje se aktivna vključitev v razvoj podatkovnih modelov ter algoritmov za sprotno in »ad-hoc« analitiko trga. Delo je osredotočeno na odkrivanje trgovanja na podlagi notranjih informacij ter tržnih zlorab in manipulacij, vključuje pa tudi analitično spremljanje pogojev za učinkovito delovanje trga. Analitika bo temeljila tudi na velikih količinah podatkov o trgovanju na ravni transakcij ter drugih povezanih podatkov in bo izvajana z uporabo ustreznih programskih analitičnih orodij. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese na področju nadzora trga Agencije za energijo.

 

OPIS DELOVNEGA MESTA
 • samostojno izvajanje najzahtevnejših nalog, priprava strokovnih podlag za najzahtevnejše odločitve,
 • vodenje zahtevnejših projektnih skupin in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • izdelava zahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij,
 • sprotno spremljanje trga ter izvajanje analitike trga,
 • razvoj metodologij in programskih algoritmov za analitiko trga,
 • spremljanje novosti na področju nadzora energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb.

 

Podrobnejši opis možnih nalog:
 • izvajanje monitoringa celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga z izvajanjem »ex-post« analize trgovanja tržnih udeležencev na veleprodajnih trgih;
 • izvajanje monitoringa delovanja trga s poudarkom na ključnih procesih v domeni operaterja trga, dobaviteljev in sistemskega operaterja, ki vplivajo na trg z energijo;
 • izvajanje monitoringa stopnje konkurenčnosti, preglednosti ter učinkov zadevnih trgov, kakor tudi zadovoljstva uporabnikov;
 • razvoj in uporaba programskih algoritmov za odkrivanje manipulacij in zlorab na ravni transakcij ter integracija algoritmov v sistem poslovne inteligence agencije;
 • razvoj metodologij in strategij za učinkovito izvajanje monitoringa energetskega trga v skladu z REMIT;
 • preverjanje kakovosti podatkov, določanje in strukturiranje podatkov oziroma informacij potrebnih za analizo trgovanja in področij interakcije med energetskimi trgi v EU;
 • izvajanje podatkovne analitike z uporabo namenskih programskih ter analitičnih BI orodij ter z izkoriščanjem ustreznih virov informacij;
 • izdelava poročil o rezultatih monitoringa trga, raziskavah trga ter sodelovanje pri izdelavi poročil o delovanju energetskega trga;
 • izvajanje začetne analize potencialnih kršitev pravil na zahtevo oziroma na podlagi alarmov sistema za spremljanje trga, ki ob potrditvi suma zlorabe oziroma manipulacije omogoča učinkovito tranzicijo primera v preiskavo primera;
 • vodenje in koordinacija projektov, projektnih skupin, strokovnih sestankov, komunikacije z udeleženci na trgu ter regulatornimi organi na nacionalni in EU ravni;
 • spremljanje pravil za delovanje trga in ostale relevantne zakonodaje ter podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi izsledkov spremljanja trga;
 • nudenje podpore preiskavah primerov kršitev Uredbe REMIT, po potrebi v sodelovanju z drugimi regulatornimi organi (ATVP, AVK, ipd.) na nacionalni ravni oziroma drugimi nacionalnimi regulatorji v regiji ter ACER;
 • sodelovanje v ekspertnih skupinah za nadzor trga na nacionalni, regionalni in EU ravni;
 • aktivno sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov za nadzor trga ter drugih podpornih orodij ter izvajanje konfiguriranja programskih orodij za učinkovito spremljanje trga;
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete.

 

PRIČAKUJEMO

Izobrazba:
 • VII/2 – stopnja izobrazbe tehnične smeri (želena smer elektrotehnika) ali ekonomske smeri
Posebna znanja:
 • znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku): razumevanje - tekoče; govorjenje - zelo dobro; pisanje - zelo dobro.
 • računalniška znanja: urejevalnik – zahtevno; preglednice – zahtevno; design – osnovno; baze podatkov – zahtevno; programiranje – zahtevno; poznavanje operacijskih sistemov – osnovno.

 

Želena znanja in izkušnje:

 • izkušnje na področju analitike in spremljanja trga,
 • izkušnje s področja nadzora trgovanja,
 • izkušnje na področju izvajanja poslovne analitike,
 • izkušnje na področju podatkovnega modeliranja (izgradnja podatkovnih skladišč, podatkovno rudarjenje ipd.),
 • znanja programiranja  (jeziki SQL, R, ipd.),
 • poznavanje energetskih trgov in delovanja energetskih sistemov,
 • izkušnje pri delu v mednarodnih okoljih v interakciji z različnimi deležniki,
 • poznavanje komercialnih rešitev za podatkovno analitiko in poslovno inteligenco.

 

Druge zahteve:
 • pripravljenost na učenje,
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom,
 • zmožnostjo izvajanja več aktivnosti/projektov hkrati,
 • lojalnost in predanost poslanstvu agencije,
 • pozitivna naravnanost,
 • vozniški izpit B kategorije.

 

NUDIMO

 • odlično delovno okolje
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev
 • sistematično izobraževanje
 • sodelovanje s strokovnjaki iz tujine
 • odprto komunikacijo

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Poskusna doba: 6 mesecev

Rok za prijavo: 6. april 2022

 

Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljete na kariera@agen-rs.si.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.03.2020 13:30
Datum posodobitve
22.03.2022 13:54
Ključne besede
zaposlovanje karira