Področni podsekretar - razvojni inženir za področje regulative

NAMEN IN CILJ ZAPOSLITVE:

Cilj zaposlitve je zagotavljanje pogojev za učinkovito delovanje in razvoj trga z energijo. Naloge obsegajo razvoj in izvajanje metodologije reguliranja (vključno z obračunom omrežnine in z njim povezanimi tarifnimi sistemi), nadzornih nalog na področju uvajanja novih tehnologij ter novih energetskih storitev in izvajanje monitoringa delovanja trga z električno energijo osredotočeno na zagotavljanje pogojev za delovanje trga. Delo obsega spremljanje, usmerjanje in reguliranje izvajanja nalog sistemskih operaterjev iz vidika njihove spremenjene vloge na energetskih trgih (neodvisno spodbujanje razvoja trga), novih EU omrežnih kodeksov in drugih pravil, ki učinkujejo na delovanje trga. Velik poudarek bo tudi na sprotnem spremljanju razvoja novih tehnologij in storitev (pametna omrežja, hranilniki, pametna polnilna infrastruktura za električna vozila, storitve prožnosti itd.), njihove integracije v elektroenergetski sistem, ocenjevanju ter vrednotenju učinkov investicijskih projektov na področju uvajanja pametnih omrežij in raziskovalno-inovacijskih projektov, ki so kvalificirani v ustrezne sheme spodbud ter razvoju metodologije reguliranja na področju uvajanja novih tehnologij. Delo temelji na analizi podatkov in informacij, ki jih pridobiva agencija ter na podlagi regulativnega nadzora. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese agencije na področju regulativnega nadzora delovanja trga, posebej še na področje delovanja reguliranih dejavnosti.

 

OPIS DELOVNEGA MESTA
 • samostojno izvajanje najzahtevnejših nalog, priprava strokovnih podlag za najzahtevnejše odločitve na področju spodbujanja uvajanja novih tehnologij v elektroenergetski sistem v okviru reguliranja ter monitoringa delovanja elektrooperaterjev,
 • aktivno sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in vodenje zahtevnejših projektnih skupin,
 • koordinacija internih aktivnost povezanih z zunanjim izvajanjem projektov ter spremljanje in usmerjanje tovrstnih projektov
 • aktivno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih,
 • izdelava najzahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij, metodologij,
 • spremljanje novosti na področju reguliranja energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb

 

Podrobnejši opis možnih nalog:
 • spremljanje uvajanja novih tehnologij v okviru GJS,
 • spremljanje delovanja in razvoja trga (trg s prožnostjo),
 • ocenjevanje izbranih projektov na področju pametnih omrežij skladno z metodologijo reguliranja ter izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem,
 • aktivno sodelovanje pri razvoju metodologije reguliranja na področju uvajanja novih storitev in tehnologij,
 • izdelava poročil o delovanju energetskega trga na področju delovanja sistemskih operaterjev,
 • analiza pravil za delovanje trga in ostale relevantne zakonodaje ter podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi izsledkov spremljanja trga,
 • sodelovanje v raziskovalno-razvojnih projektih agencije na področju dela,
 • komunikacija z udeleženci na trgu ter regulatornimi organi na nacionalni in EU ravni,
 • aktivno sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni, regionalni in EU ravni,
 • sodelovanje pri implementaciji IT sistemov za spremljanje trga ter drugih podpornih orodij v vlogi končnega uporabnika rešitev,
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete.

 

PRIČAKUJEMO

Izobrazba:
 • VII/2 – stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri

 

Posebna znanja:

 • znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku):razumevanje – tekoče; govorjenje - zelo dobro; pisanje - zelo dobro.
 • osnovna računalniška znanja:urejevalnik – zahtevno; preglednice – zahtevno; design – osnovno; baze – osnovno; programiranje – osnovno; OS – osnovno.

 

Želena znanja in izkušnje:

 • dobro poznavanje delovanja energetskih sistemov in energetskih trgov,
 • dobro razumevanje razvojnih vidikov, ki izhajajo iz zakonodaje EU (npr. sveženj »Čista energija za vse Evropejce«),
 • poznavanje novih vlog na trgu, tehnologij in storitev (npr. aktivni odjem, agregator, pametna omrežja, napredni sistemi merjenja, hranilniki energije, pametne naprave, nove energetske storitve, storitev prožnosti, elektromobilnost ipd.),
 • izkušnje z izvajanjem razvojno-raziskovalnih aktivnosti,
 • izkušnje iz vodenja projektov,
 • razumevanje projektno organiziranega vodenega izvajanja aktivnosti.

 

Druge zahteve:
 • pripravljenost na učenje,
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom,
 • zmožnostjo izvajanja več aktivnosti/projektov hkrati,
 • lojalnost in predanost poslanstvu agencije,
 • ciljna usmerjenost,
 • pozitivna naravnanost,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • Europass CV.

 

NUDIMO

 • odlično delovno okolje
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev
 • sistematično izobraževanje
 • sodelovanje s strokovnjaki iz tujine
 • odprto komunikacijo

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Poskusna doba: 6 mesecev

Rok za prijavo: 6. april 2022

 

Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljete na kariera@agen-rs.si.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.03.2020 13:30
Datum posodobitve
22.03.2022 14:10
Ključne besede
zaposlovanje karira