Energetski pregledi za velike družbe

Direktiva 2012/27/ES v 8. členu in Energetski zakon (EZ-1) v 354. členu obvezujeta velike družbe za redno opravljanje energetskih pregledov. Tako morajo velike družbe do 5. decembra 2015 in najmanj na vsaka štiri leta od datuma zadnjega energetskega pregleda opraviti energetski pregled.

 

Pregled nad rednim izvajanjem energetskih pregledov opravlja agencija. Prav tako bo agencija na podlagi zakona (6. odstavek 354. člena) lahko velikim podjetjem izdala odločbo, s katero jim bo priznala oprostitev dolžnosti izvajanja rednih energetskih pregledov.

 

Ko bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo metodologijo za izdelavo in vsebino energetskih pregledov, bomo vsebino dopolnili z opredelitvijo minimalnih meril za uspešno izveden energetski pregled in določitvijo pogojev, pod katerimi bodo lahko velike družbe zaprosile za odločbo oprostitve izvedbe rednih energetskih pregledov.

Meta informacije
Datum objave
28.10.2015 13:43
Datum posodobitve
14.11.2017 12:45
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost energetski pregled
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba