Obveznost zavezancev za zmanjšanje porabe energije pri poslovnih odjemalcih

Nova shema obveznega doseganja prihrankov končne energije Slovenijo obvezuje k doseganju 1,5 % prihranka energije na letnem nivoju glede na izračunano letno povprečje končne rabe energije v obdobju 2010 – 2012. Obveznost se dosega s kombiniranim sistemom, ki ga dopušča Direktiva 2012/27/ES. To obveznost z raznimi spodbudami izpolnjujejo zavezanci (dobavitelji elektrike, plina, toplote, trdih in tekočih goriv) in Eko sklad. Zavezanci svoj del obveznosti zmanjšanja porabe energije dosegajo z različnimi spodbudami predvsem pri poslovnih odjemalcih.

 

Zavezanci poslovnim odjemalcem nudijo različne načine spodbud za izvedbo ukrepov za doseganje prihrankov končne energije:

  • investiranje v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti,
  • dodeljevanje spodbud,
  • kreditov,
  • izvajanje energetskih storitev,
  • pogodbeno zagotavljanje prihrankov in
  • drugi načini, ki jih zavezanci opredelijo.
Meta informacije
Datum objave
28.10.2015 13:24
Datum posodobitve
14.11.2017 12:41
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost energetski pregled
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba