Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na določitev metodologije za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev in ga 20. 1. 2022 objavila na svoji spletni strani. Svet Agencije za energijo je na 88. redni seji sveta 27. januarja 2022 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev. K aktu je minister za infrastrukturo dal soglasje št. 007-18/2022/6 z dne 2. 2. 2022. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/22. Popravek akta je objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/22. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
20.01.2022 15:51
Datum posodobitve
31.03.2022 14:51
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Metodologije agencije Predlogi aktov