452-171/2021/6

Nepopolna presoja možnosti priključitve – preveriti dejanski napetostni profil v omrežju in prikazati izmerjene vrednosti napetosti (program Qgis), po potrebi preveriti vse ostale ''Posebne pogoje za priključitev'', kot jih določa priloga 5 SONDSEE v poglavju V.6 (optimizacija odcepov na TP, alternativno mesto priključitve, omejitev delovne moči proizvodne naprave, povečanje kratkostične moči omrežja in drugo) ter zadevo proučiti z vidika nesorazmernih stroškov.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
06.12.2022 09:20
Datum posodobitve
08.12.2022 13:16
Področja:
Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki