521-13/2010-7/EE-28

Zavržba vloge za izdajo soglasja za priključitev – gradbeno dovoljenje – izbris zaznambe nedovoljene gradnje v zemljiški knjigi – pritožba se zavrne

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
03.10.2014 13:22
Datum posodobitve
03.10.2014 13:23
Področja:
Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki