452-1/2017-02/622

Soglasje za priključitev pridobi samo lastnik oziroma solastnik s soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine ter oseba, ki izkaže pravico razpolaganja z nepremičnino – pritožbi se ugodi

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
10.05.2017 08:53
Datum posodobitve
10.05.2017 09:02
Področja:
Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki