Samostojni svetovalec za energijo I - analitik energetskega trga

Namen in cilji zaposlitve ter opredelitev področja dela:
Cilj zaposlitve je zagotavljanje konkurenčnosti, preglednosti in celovitosti trga z energijo. Naloge obsegajo načrtovanje, razvoj in izvajanje monitoringa zadevnih energetskih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom v skladu z Energetskim zakonom. V okviru navedenega je predvideno sodelovanje v najzahtevnejših projektih,  projektnih skupinah ter sodelovanje z drugimi regulatornimi organi na mednarodni ravni. Pričakuje se aktivno sodelovanje pri razvoju podatkovnih modelov ter algoritmov za sprotno in »ad-hoc« analitiko trga. Delo je osredotočeno na preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij ter tržnih zlorab in manipulacij, vključuje pa tudi analitično spremljanje pogojev za učinkovito delovanje trga. Analitika bo v veliki meri temeljila na velikih količinah podatkov o trgovanju na ravni transakcij ter drugih povezanih podatkov in bo izvajana z uporabo ustreznih programskih analitičnih orodij. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese na področju nadzora trga Agencije za energijo.


OPIS DELOVNEGA MESTA
 • samostojno izvajanje zahtevnejših nalog, priprava strokovnih podlag za najzahtevnejše odločitve,
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • izdelava zahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij
 • sprotno spremljanje trga ter izvajanje analize delovanja trga ter trgovanja,
 • razvoj metodologij in programskih algoritmov za zagotavljanje kakovosti podatkov in analitiko delovanja trga ter trgovanja na organiziranih energetskih trgih,
 • spremljanje novosti na področju nadzora energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb

 

Podrobnejši opis možnih nalog:

 • izvajanje monitoringa celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga z izvajanjem »ex-post« analize trgovanja tržnih udeležencev na veleprodajnih trgih
 • izvajanje monitoringa delovanja trga s poudarkom na ključnih procesih v domeni operaterja trga, dobaviteljev in sistemskega operaterja, ki vplivajo na trg z energijo (npr. bilančni obračun)
 • izvajanje monitoringa stopnje konkurenčnosti, preglednosti ter učinkov zadevnih trgov, kakor tudi zadovoljstva uporabnikov
 • razvoj in uporaba programskih algoritmov za odkrivanje manipulacij in zlorab na ravni transakcij ter integracija algoritmov v sistem poslovne inteligence agencije
 • razvoj metodologij in strategij za učinkovito izvajanje monitoringa energetskega trga v skladu z REMIT
 • preverjanje kakovosti podatkov, določanje in strukturiranje podatkov oziroma informacij potrebnih za analizo trgovanja in področij interakcije med energetskimi trgi v EU
 • izvajanje podatkovne analitike z uporabo namenskih programskih ter analitičnih BI orodij ter z izkoriščanjem ustreznih virov informacij
 • izdelava poročil o rezultatih monitoringa trga, raziskavah trga ter sodelovanje pri izdelavi poročil o delovanju energetskega trga
 • izvajanje začetne analize potencialnih kršitev pravil na zahtevo oziroma na podlagi alarmov sistema za spremljanje trga, ki ob potrditvi suma zlorabe oziroma manipulacije omogoča učinkovito tranzicijo primera v preiskavo primera
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektih, projektnih skupinah ter strokovnih sestankih,
 • izvajanje komunikacije z udeleženci na trgu ter regulatornimi organi na nacionalni in EU ravni
 • spremljanje pravil za delovanje trga in ostale relevantne zakonodaje ter podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi izsledkov spremljanja trga
 • sodelovanje v preiskavah primerov kršitev Uredbe REMIT, po potrebi v sodelovanju z drugimi regulatornimi organi (ATVP, AVK, ipd.) na nacionalni ravni oziroma drugimi nacionalnimi regulatorji v regiji ter ACER
 • sodelovanje v ekspertnih skupinah za nadzor trga na nacionalni, regionalni in EU ravni
 • aktivno sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov za nadzor trga ter drugih podpornih orodij ter izvajanje konfiguriranja programskih orodij za učinkovito spremljanje trga
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete

PRIČAKUJEMO
Izobrazba:
 • VII – stopnja izobrazbe tehnične smeri (želena smer: elektrotehnika) ali
 • VII – stopnja izobrazbe matematične vede
Posebna znanja:
 • Znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku) : razumevanje - tekoče, govorjenje - zelo dobro, pisanje - zelo dobro
 • Osnovna računalniška znanja: urejevalnik - zahtevno, preglednice - zahtevno, design - osnovno, baze - zahtevno, programiranje - zahtevno, omrežja - / , OS - osnovno

Želena znanja in izkušnje:

 • izkušnje na področju analitike in spremljanja trga,
 • izkušnje s področja nadzora trgovanja,
 • izkušnje na področju podatkovnega modeliranja (izgradnja podatkovnih skladišč, podatkovno rudarjenje ipd.),
 • znanja programiranja  (jeziki SQL, R, ipd.),
 • poznavanje programskih orodij za podatkovno analitiko,
 • izkazano aktivno sodelovanje v projektih na področju energetike, financ oziroma IT,
 • poznavanje energetskih oziroma finančnih trgov in delovanja energetskih sistemov,
 • izkušnje pri delu v mednarodnih okoljih v interakciji z različnimi deležniki.

Druge zahteve:

 • pripravljenost na učenje
 • vztrajnost in predanost poslanstvu delodajalca
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom
 • zmožnost izvajanja več projektov simultano
 • lojalnost in predanost poslanstvu agencije
 • pozitivna naravnanost
 • vozniški izpit B kategorije

NUDIMO
 • odlično delovno okolje
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev
 • sistematično izobraževanje
 • sodelovanje s strokovnjaki iz tujine
 • odprto komunikacijo

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusna doba: 6 mesecev

Rok za prijavo: 18. marec 2020

 

Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljete na rania.srajayache@agen-rs.si

       


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.03.2020 13:57
Datum posodobitve
06.03.2020 10:51
Ključne besede
zaposlovanje kariera