Samostojni svetovalec za energijo II - analitik energetskega trga

Namen in cilji zaposlitve ter opredelitev področja dela:
Cilj zaposlitve je zagotavljanje konkurenčnosti, preglednosti in celovitosti trga z energijo. Naloge obsegajo načrtovanje, razvoj in izvajanje monitoringa zadevnih energetskih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom v skladu z Energetskim zakonom. V okviru navedenega je predvideno sodelovanje pri zahtevnejših projektih in projektnih skupinah ter sodelovanje z drugimi regulatornimi organi na mednarodni ravni. Pričakuje se aktivno sodelovanje pri razvoju podatkovnih modelov ter algoritmov za sprotno in »ad-hoc« analitiko trga. Delo je osredotočeno na preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij ter tržnih zlorab in manipulacij, vključuje pa tudi analitično spremljanje pogojev za učinkovito delovanje trga. Analitika bo v veliki meri temeljila na velikih količinah podatkov o trgovanju na ravni transakcij ter drugih povezanih podatkov oziroma na podatkih, ki jih posredujejo agenciji zavezanci za poročanje in bo izvajana z uporabo ustreznih programskih analitičnih orodij. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese na področju nadzora trga Agencije za energijo.


OPIS DELOVNEGA MESTA
 • samostojno izvajanje enostavnejših nalog in sodelovanje pri zahtevnejših nalogah,
 • sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah,
 • izdelava enostavnejših analiz in poročil ter sodelovanje pri izdelavi zahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij,
 • sprotno spremljanje trga ter izvajanje analize delovanja trga ter trgovanja,
 • razvoj metodologij in programskih algoritmov za zagotavljanje kakovosti podatkov in analitiko delovanja trga ter trgovanja na organiziranih energetskih trgih,
 • spremljanje novosti na področju nadzora energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature
Podrobnejši opis možnih nalog:
 • izvajanje monitoringa celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga z izvajanjem »ex-post« analize trgovanja tržnih udeležencev na veleprodajnih trgih
 • izvajanje monitoringa delovanja trga s poudarkom na ključnih procesih v domeni operaterja trga, dobaviteljev in sistemskega operaterja, ki vplivajo na trg z energijo (npr. bilančni obračun)
 • izvajanje monitoringa stopnje konkurenčnosti, preglednosti ter učinkov zadevnih trgov, kakor tudi zadovoljstva uporabnikov
 • razvoj in uporaba programskih algoritmov za odkrivanje manipulacij in zlorab na ravni transakcij ter integracije algoritmov v sistem poslovne inteligence agencije
 • preverjanje kakovosti podatkov, določanje in strukturiranje podatkov oziroma informacij potrebnih za analizo trgovanja in področij interakcije med energetskimi trgi v EU
 • izvajanje podatkovne analitike z uporabo namenskih programskih ter analitičnih BI orodij ter z izkoriščanjem ustreznih virov informacij
 • sodelovanje pri izdelavi poročil o rezultatih monitoringa trga, raziskavah trga ter poročil o delovanju energetskega trga
 • sodelovanje v projektih, projektnih skupinah ter na strokovnih sestankih
 • spremljanje pravil za delovanje trga in ostale relevantne zakonodaje ter podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi izsledkov spremljanja trga
 • sodelovanje v preiskavah primerov kršitev Uredbe REMIT, po potrebi v sodelovanju z drugimi regulatornimi organi (ATVP, AVK, ipd.) na nacionalni ravni oziroma drugimi nacionalnimi regulatorji v regiji ter ACER
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete

PRIČAKUJEMO
Izobrazba:
 • VII – stopnja izobrazbe tehnične smeri (želena smer: elektrotehnika) ali
 • VII – stopnja izobrazbe matematične vede
Posebna znanja:
 • Znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku): razumevanje - zelo dobro, govorjenje - zelo dobro, pisanje - zelo dobro
 • Osnovna računalniška znanja: urejevalnik - zahtevno, preglednice - zahtevno, design - osnovno, baze - zahtevno, programiranje - zahtevno, omrežja - / , OS - osnovno
Želena znanja in izkušnje:
 • znanja na področju izvajanja podatkovne analitike,
 • znanja na področju podatkovnega modeliranja,
 • znanja programiranja (jeziki SQL, R, ipd.),
 • poznavanje programskih orodij za podatkovno analitiko,
 • poznavanje delovanja energetskih ali finančnih trgov oziroma energetskih sistemov
Druge zahteve:
 • pripravljenost na učenje
 • vztrajnost in predanost poslanstvu delodajalca
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom
 • zmožnost izvajanja več projektov simultano
 • lojalnost in predanost poslanstvu agencije
 • pozitivna naravnanost
 • vozniški izpit B kategorije

NUDIMO
 • odlično delovno okolje
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev
 • sistematično izobraževanje
 • sodelovanje s strokovnjaki iz tujine
 • odprto komunikacijo

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: /

Poskusna doba: 6 mesecev

Rok za prijavo: 18. marec 2020

 

Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljete na rania.srajayache@agen-rs.si

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.03.2020 13:30
Datum posodobitve
24.03.2020 12:31
Ključne besede
zaposlovanje karira