Samostojni svetovalec za energijo II - razvojni inženir

NAMEN IN CILJ ZAPOSLITVE:

Cilj zaposlitve je zagotavljanje pogojev za učinkovito delovanje in razvoj trga z energijo. Naloge obsegajo razvoj in izvajanje metodologije reguliranja (vključno z obračunom omrežnine in z njim povezanimi tarifnimi sistemi), nadzornih nalog na področju uvajanja novih tehnologij ter novih energetskih storitev in izvajanje monitoringa delovanja trga z električno energijo osredotočeno na zagotavljanje pogojev za delovanje trga. Delo obsega spremljanje, usmerjanje in reguliranje izvajanja nalog sistemskih operaterjev iz vidika njihove spremenjene vloge na energetskih trgih (neodvisno spodbujanje razvoja trga), novih EU omrežnih kodeksov in drugih pravil, ki učinkujejo na delovanje trga. Velik poudarek bo tudi na sprotnem spremljanju razvoja novih tehnologij in storitev (pametna omrežja, hranilniki, pametna polnilna infrastruktura za električna vozila, storitve prožnosti itd.), njihove integracije v elektroenergetski sistem, ocenjevanju ter vrednotenju učinkov investicijskih projektov na področju uvajanja pametnih omrežij in raziskovalno-inovacijskih projektov, ki so kvalificirani v ustrezne sheme spodbud ter razvoju metodologije reguliranja na področju uvajanja novih tehnologij.
Delo temelji na analizi podatkov in informacij, ki jih pridobiva agencija ter na podlagi regulativnega nadzora. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese agencije na področju regulativnega nadzora delovanja trga, posebej še na področje delovanja reguliranih dejavnosti.


OPIS DELOVNEGA MESTA
 • samostojno izvajanje enostavnejših nalog in sodelovanje v zahtevnejših nalogah na področju reguliranja uvajanja novih tehnologij v elektroenergetski sistem ter monitoringa delovanja elektrooperaterjev;
 • sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah;
 • samostojna izdelava enostavnejših gradiv, poročil, analiz, informacij in sodelovanje pri izdelavi zahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij, metodologij;
 • aktivno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih;
 • spremljanje novosti na področju reguliranja energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb.

 

Podrobnejši opis možnih nalog:
 • spremljanje uvajanja novih tehnologij v okviru GJS;
 • spremljanje delovanja in razvoja trga (trg s prožnostjo);
 • spremljanje in ocenjevanje izbranih projektov na področju pametnih omrežij skladno z metodologijo reguliranja;
 • sodelovanje pri razvoju metodologije reguliranja na področju uvajanja novih storitev in tehnologij;
 • izdelava poročil o delovanju energetskega trga na področju delovanja sistemskih operaterjev;
 • spremljanje pravil za delovanje trga in ostale relevantne zakonodaje ter podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi izsledkov spremljanja trga;
 • komunikacija z udeleženci na trgu ter regulatornimi organi na nacionalni in EU ravni;
 • aktivno sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni, regionalni in EU ravni;
 • sodelovanje pri implementaciji IT sistema za nadzor trga ter drugih podpornih orodij v vlogi končnega uporabnika rešitev;
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete.

PRIČAKUJEMO
Izobrazba:
 • VII – stopnja izobrazbe tehnične smeri
Posebna znanja:
 • znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku): razumevanje - tekoče; govorjenje - zelo dobro; pisanje - zelo dobro.
 • računalniška znanja: urejevalnik – zahtevno; preglednice – zahtevno; design – osnovno; baze podatkov – osnovno; programiranje – osnovno; poznavanje operacijskih sistemov – osnovno.

 

Želena znanja in izkušnje:

 • poznavanje delovanja energetskih sistemov in energetskih trgov;
 • razumevanje razvojnih vidikov, ki izhajajo iz zakonodaje EU (sveženj »Čista energija«);
 • izkušnje na področju izvajanja raziskav in razvoja;
 • poznavanje novih tehnologij in storitev (npr. pametnih omrežij, naprednih sistemov merjenja, hranilnikov energije, pametnih naprav, novih energetskih storitev, storitev prožnosti, elektromobilnosti ipd.);
 • izkušnje z izvajanjem razvojno-raziskovalnih aktivnosti;
 • razumevanje projektno organiziranega izvajanja aktivnosti.

 

Druge zahteve:
 • pripravljenost na učenje
 • vztrajnost in predanost poslanstvu delodajalca
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom
 • zmožnost izvajanja več projektov hkrati
 • pozitivna naravnanost
 • vozniški izpit B kategorije

NUDIMO
 • odlično delovno okolje
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev
 • sistematično izobraževanje
 • sodelovanje s strokovnjaki iz tujine
 • odprto komunikacijo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: /

Poskusna doba: 6 mesecev

Rok za prijavo: 2. oktober 2020

 

Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljete na rania.srajayache@agen-rs.si

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.03.2020 13:30
Datum posodobitve
18.09.2020 06:53
Ključne besede
zaposlovanje karira