Cena za uporabo omrežja

Cena za uporabo omrežja je cena, ki jo odjemalec električne energije plača za dostop do omrežij, in zajema omrežnino, ki jo določa agencija, ter dodatka k omrežnini, ki ju določa vlada RS. Omrežnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskega in prenosnega omrežja in pokrivanju stroškov sistemskih storitev. Dodatka k omrežnini sta namenjena pokrivanju stroškov:

  • delovanja agencije in
  • delovanja organizatorja trga Borzen, razen stroškov za izvajanje dejavnosti Centra za podpore.
Z pomočjo spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo si lahko vsak uporabnik izračuna mesečni in letni znesek za uporabo omrežja glede na porabo električne energije in način priključitve.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 11:37
Datum posodobitve
07.01.2015 13:11
Ključne besede
omrežnina cena za uporabo omrežja cuo
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka