451-5/2019-08/621

Za obveznosti glede neupravičenega odjema sta solidarno in neomejeno odgovorna imetnik soglasja za priključitev in dejanski odjemalec električne energije – zahteva stranke se zavrne

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
12.09.2019 12:58
Datum posodobitve
12.09.2019 13:10
Področja:
Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori