Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Cena za poslovne odjemalce

Končna cena dobavljene električne energije za povprečen poslovni odjem, ki obsega povprečje cen prve in druge polovice leta brez upoštevanja DDV, je v letu 2021 znašala 97,9 EUR/MWh in se je v primerjavi z letom 2020 zvišala za 11,3 %. Te cene so se zvišale za vse uporabniške skupine, razen za porabniški skupini Ib in Ic. Največje zvišanje je bilo v porabniški skupini If, za katero je bila končna cena v celoletnem povprečju v 2021 za 18,8 % višja v primerjavi z letom 2020. Za porabniško skupino Ic so se končne cene v celoletnem povprečju v 2021 znižale za 2,1 % v primerjavi z letom 2020.