Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Maloprodajni indeks cen

Agencija na podlagi spremljanja maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce določa maloprodajne indekse cen (MPI). MPI temelji na najcenejši ponudbi na maloprodajnem trgu, ki je dostopna vsem gospodinjskim odjemalcem in odjemalcu omogoča menjavo dobavitelja v vsakem času brez pogodbene kazni. MPI torej odraža cenovni potencial zadevnega trga. Dvig MPI običajno predstavlja trenutek, ko na maloprodajnem trgu preneha veljavnost kakšne akcijske ponudbe določenega dobavitelja, ki je v tistem obdobju cenovno najbolj ugodna in posledično zmanjšuje vrednost MPI.

MPI se je v vseh porabniških skupinah, razen v največji porabniški skupini De, začel zviševati že v prvi polovici leta 2021. Ob koncu leta je sledil izrazit dvig MPI, ki je zajel vse porabniške skupine. V primerjavi z mesecem januarjem sta najvišje zvišanje utrpeli porabniški skupini Da in Db in sicer v višini 18 %. Najmanjšemu dvigu so v enakem obdobju bili podvrženi odjemalci največje porabniške skupine De.