Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev končnim odjemalcem

V primerjavi z letom 2021, ko je znašal 1.259, se je HHI v 2022 nekoliko povečal in je znašal 1.273. HHI, ki je nižji od 2000 kaže, da gre za trg z nizko stopnjo koncentracije

V letu 2022 je glede na leto prej tržni delež najbolj povečal HEP. Na drugi strani pa je največji tržni delež izgubil TALUM.