Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev končnim odjemalcem

V primerjavi z letom 2020, ko je znašal 1236, se je HHI v 2021 nekoliko povečal in je znašal 1259. HHI, ki je med 1000 in 1800, kaže, da gre za zmerno koncentriran maloprodajni trg.

V letu 2021 je glede na leto prej tržni delež najbolj povečal Petrol. Na drugi strani pa sta največji tržni delež izgubila TALUM in ECE.