Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev poslovnim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za poslovne odjemalce je bila tudi v letu 2021 srednja stopnja tržne koncentracije. Vrednost HHI je znašala 1193 in se je v primerjavi z letom 2020, ko je znašala 1180, povečala za 1 %.
Največji tržni delež je glede na leto 2020 pridobil Petrol (4,1 %). Največji tržni delež glede na leto 2020 pa je izgubil TALUM (nekaj 2,2 %). Indeks stopnje koncentracije CR3 je na segmentu poslovnega odjema v letu 2021 znašal 48,2 % in se je v primerjavi z letom prej povečal za 1,2 odstotne točke.