Kazalniki

Gibanje cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2022

Gibanje cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2022

Gibanje povprečne cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje povprečne cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Nazaj

Gibanje cene pasovne in vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2020

Slovenski trg z električno energijo se nahaja na stičišču štirih velikih evropskih trgov, nemškega, avstrijskega, italijanskega in trga jugovzhodne Evrope.

Slovenski trg je bil v letu 2020 vključen v medregijsko spajanje trgov za dan vnaprej na mejah z Avstrijo, Italijo in Hrvaško.

V letu 2020 se je povprečna cena pasovne energije na borzi v Sloveniji v primerjavi z letom 2019 znižala za kar 23 % in je znašala 37,55 EUR/MWh, kar je najnižja vrednost po letu 2016. Cene električne energije so se znižale na vseh opazovanih trgih. Največje znižanje cen beležijo na italijanskem trgu GME (NORD), kjer so se cene znižale za 26 %. Najvišjo povprečno ceno (39,00 EUR/MWh) na trgu za dan vnaprej v letu 2020 beležimo na madžarski borzi.

Cene na borzah v Nemčijo vplivajo tudi na preostale trge v EU. Nižje cene na nemški borzi so med drugim tudi posledica rekordne vrednosti deleža proizvodnje iz obnovljivih virov. Padanje cen se je na opazovanih trgih pričelo že v februarju, kar je tudi posledica izjemno toplega februarja. Nadaljevanje rekordno nizkih cen in dodaten padec cen je sovpadal začetkom hitrega širjenja epidemije COVID-19 po večjem delu Evrope. Ukrepi za zajezitev epidemije so močno vplivali na višino industrijske proizvodnje in posledično zmanjšanje porabe električne energije. V Sloveniji se je skupna poraba električne energije končnih odjemalcev v letu 2020 znižala za 6,0 %, kar je posledica manjše porabe poslovnih odjemalcev. Cene so bile v letu 2020 najnižje v drugem četrtletju, ko je bila povprečna cene pasovne energije v Sloveniji 24,30 EUR/MWh, v Nemčiji pa le 20,29 EUR/MWh. Z izboljšanjem gospodarskih napovedi in delnim okrevanjem gospodarstva ter višanjem cene emisijskih kuponov so cene do konca leta ponovno dosegle nivoje iz konca leta 2019, torej iz časa pred epidemijo.

V letu 2020 se je povprečna cena vršne energije na borzi v Sloveniji v primerjavi s povprečno ceno v letu 2019 znižala za 23,5 % in je znašala 41,45 EUR/MWh. Cene vršne energije so se podobno kot pri cenah pasovne energije v primerjavi z letom 2019 znižale na vseh opazovanih trgih, še največ na italijanskem trgu.

Opazna je tudi večja konvergenca cen na opazovanih trgih. Pri gibanju cen tako vršne kot pasovne energije v letu 2020 opazimo nižanje razlik med trgi.