Kazalniki

Količina električne energije, s katero se je trgovalo v letu 2020

Nazaj

Obseg trgovanja na trgu za dan vnaprej na borzi BSP

Celoten obseg trgovanja v letu 2020 na slovenskem trgu za dan vnaprej je znašal 7.614.322 MWh, kar je 8,1 % manj kot v letu 2019. Povprečni dnevni obseg trgovanja je znašal 20.804 MWh, največji dnevni obseg trgovanja, dosežen 9. 1. 2020, pa je znašal 37.371 MWh. Največji mesečni obseg trgovanja v letu 2020 je bil dosežen januarja, in sicer 867.011 MWh. Najmanjši mesečni obseg trgovanja je bil dosežen julija, in sicer 580.500 MWh. Samo v januarju, februarju in decembru je mesečni obseg trgovanja presegel obsege trgovanja v enakih obdobjih leta 2019. Razlog za manjši letni obseg trgovanja na slovenskem trgu za dan vnaprej je ob znižanju gospodarske aktivnosti zaradi epidemije zagotovo tudi večanje obsega trgovanja in likvidnosti na trgu znotraj dneva.