Kazalniki

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Maloprodajni indeksi cen v obdobju

Agencija v okviru spremljanja zadevnega trga določa tudi maloprodajni indeks cen (MPI). Ta temelji na najcenejši, vsem odjemalcem dostopni ponudbi na trgu, ki odjemalcu omogoča zamenjavo dobavitelja v vsakem času brez pogodbenih kazni.

V prvi polovici leta 2021 se je vzdrževala raven najnižje cene na trgu iz konca leta 2020. V septembru se je najnižja cena na maloprodajnem trgu zvišala, nato pa je vnovično povišanje sledilo v novembru. Najnižja cena na maloprodajnem trgu je bila v celotnem letu 2021 nižja od najnižje omejene cene (ponujena le v določenih lokalnih skupnostih).

Najvišja cena na trgu se je v letu 2021 pričela zviševati v juliju ter se je nato do konca leta povišala še v avgustu, novembru in decembru.

Povprečna ponudbena cena se je postopoma povečevala tekom celotnega leta 2021.