Kazalniki

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Struktura končne cene za poslovne odjemalce

Struktura končne cene je prikazana za odjemno skupino I2 z letno porabo od 2.777 do 27.778 MWh. V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 struktura nekoliko spremenila. Zaradi višje cene energenta se je delež slednjega v končni ceni povečal za 2,1 odstotne točke, na drugi strani pa se je delež omrežnine v končni ceni znižal za 1,4 odstotne točke. Za 0,6 odstotne točke se je v končni ceni znižal tudi delež dajatev. Cena energenta je predstavljala 45,5 % in je imela v strukturi končne cene prevladujoč vpliv.