Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Nazaj

Menjave dobavitelja zemeljskega plina

V letu 2022 je dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 13.794 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 267 % več kot v letu prej.

Dobavitelja zemeljskega plina je zamenjalo 12.066 gospodinjskih odjemalcev in 1.728 poslovnih odjemalcev.