Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Nazaj

Menjave dobavitelja zemeljskega plina

V letu 2021 je dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 3.761 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 3,7 % manj kot v letu prej.

Dobavitelja zemeljskega plina je zamenjalo 3.127 gospodinjskih odjemalcev in 634 poslovnih odjemalcev.