Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem gospodinjskim odjemalcem

V letu 2020 je HHI znašal 1.689, v letu 2021 pa se je zmanjšal na 1.657.

Tržni deleži posameznih dobaviteljev je v primerjavi z letom 2020 najbolj povečal dobavitelj Plinarna Maribor (+4 %). Največ tržnega deleža je izgubil GEN-I (2 %).