Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem končnim odjemalcem

V letu 2020 je HHI znašal 2.590, v letu 2021 pa se je znižal na 2.364.

V letu  2021 se je v primerjavi s predhodnim letom  najbolj povečal tržni delež dobavitelju GEN-I (+2,1 %) in Energetiki Ljubljana (+1,2 %). Največ tržnega deleža je izgubil Geoplin (3,1 %).