Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2020 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 3.110, v letu 2021 pa se je znižal na 2.872. Zmanjšanje HHI je predvsem posledica zmanjšanja tržnega deleža največjega dobavitelja, ki je v letu 2021 izgubil tržni delež v višini 2,7 odstotne točke.

V letu 2021 se je v primerjavi s predhodnim letom najbolj povečal tržni delež dobavitelju GEN-I in Energetiki Ljubljana. Največ tržnega deleža je izgubil Geoplin.