Napoved položaja proizvodnih naprav za leto 2015

Agencija je objavila Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2015.

V napovedi je določena referenčna cena električne energije in referenčne cene energentov za prihodnje leto, ki se uporabijo za izračun obratovalne podpore oziroma referenčnih stroškov proizvodnje.

Dokument je dostopen na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
21.11.2014 11:40
Datum posodobitve
09.12.2014 13:09
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
električna energija obnovljivi viri soproizvodnja zemeljski plin