Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike, ki jo je posamezni dobavitelj v preteklem koledarskem letu dobavil svojim odjemalcem. Te deleže morajo dobavitelji objaviti v obliki tabele, v kateri so deleži posameznih proizvodnih virov (premog in lignit, zemeljski plin, naftni derivati, jedrsko gorivo in obnovljivi viri) izraženi v odstotkih in v obliki tortnega grafikona. Dobavitelji morajo na računih in promocijskih gradivih objavljati podatke o vplivih na okolje v obliki količine izpustov škodljivih snovi v ozračje ter količine nastalih radioaktivnih odpadkov, ki so rezultat sestave proizvodnih virov posameznega dobavitelja. Omenjene podatke morajo dobavitelji objaviti na ravni celotnega podjetja in zajemajo vse odjemalce, ki jih posamezni dobavitelj oskrbuje z električno energijo. Kadar dobavitelj ponuja posebne proizvode električne energije, na primer »100-odstotno energijo iz sončnih elektrarn«, mora odjemalcem, ki kupujejo tak proizvod, navesti poleg sestave na ravni celotnega podjetja tudi sestavo, ki se nanaša na določeni proizvod električne energije.

Metodologijo določanja sestave proizvodnih virov in način njenega prikazovanja določa Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, Uradni list RS, št. 76/13, 100/13 in 101/13. Akt, ki velja od septembra 2013, določa, da je deleže elektrike iz obnovljivih virov energije mogoče dokazovati le z razveljavitvijo potrdil o izvoru, medtem ko se deleži drugih virov dokazujejo prek nacionalne in evropske preostale sestave proizvodnih virov.

Skupna preostala sestava proizvodnih virov za leto 2013
Meta informacije
Datum objave:
27.05.2014 11:10
Datum posodobitve
20.03.2015 09:54
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Novice
Ključne besede
sestava proizvodnih virov proizvodni viri dobavitelj