Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2014

Agencija objavlja poročilo, v katerem vsako leto predstavi razmere na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom ter pregled področja oskrbe s toploto.

Poročilo na celovit in pregleden način podaja sliko dogajanja na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom ter na področju oskrbe s toploto. Z njim želi agencija na strnjen način podati informacije o ključnih dogajanjih na energetskem trgu. Verjamemo, da bo tako strokovna kot tudi širša javnost v njem našla veliko koristnih informacij za svoje nadaljnje delo oziroma nastopanje na samem trgu, ki bo v korist vsem nam, tako izvajalcem energetskih dejavnosti na trgu kot tudi uporabnikom – potrošnikom električne energije in zemeljskega plina.

Poročilo najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
01.07.2015 13:55
Datum posodobitve
24.11.2015 10:51
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice
Ključne besede
poročilo 2014