Pričetek razdeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plina na dražbah

Podjetje Plinovodi, d.o.o., operater prenosnega omrežja zemeljskega plina v Sloveniji, je na podlagi zahtev Energetskega zakona izdalo pravila, v katerih urejajo pogoje in način razdeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema s pomočjo dražb. Pravila in pogoji so urejeni v Pravilih o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo in Uredbi Komisije (EU) št. 984/2013.

Zmogljivosti za posamezno povezovalno točko se bodo ponujale na elektronskih dražbah, ki se bodo izvajale s pomočjo spletne rezervacijske platforme PRISMA. Prva dražba se bo pričela izvajati 17. 11. 2014 ob 9.00 in bo namenjena dodelitvi letnih zmogljivosti s pričetkom zakupa 1. 1. 2015.  

Meta informacije
Datum objave:
22.10.2014 13:50
Datum posodobitve
22.10.2014 14:23
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Novice
Ključne besede
dražba prenosne zmogljivosti