Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih virov

Novi Energetski zakon  v 287. členu določa, da mora pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije (v nadaljevanju distributer), pred začetkom in po prenehanju opravljanja dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na določenem distribucijskem sistemu o tem obvestiti Agencijo za energijo.

Agencija je za pomoč distributerjem pri priglasitvi dejavnosti pripravila elektronski obrazec (priglasitev.dt-dep). Obrazec je treba pred samim izpolnjevanjem shraniti na lokalni disk osebnega računalnika.

 

Pomembno

Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov je treba agenciji v obliki izpolnjenega obrazca posredovati pisno in elektronsko na:

  • poštni naslov: Agencija za energijo, Strossmayerjeva 30, SI-2000 Maribor, s pripisom "Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov" in
  • elektronski naslov: priglasitev.dt-dep@agen-rs.si.

Priglasitev dejavnosti distribucije je zaželena tudi za še ne priglašena distribucijska omrežja zaradi vzpostavitve evidenčnega seznama priglašenih distribucij.

Meta informacije
Datum objave:
06.06.2014 11:05
Datum posodobitve
23.10.2014 09:05
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Novice
Ključne besede
distribucijski sistem toplota distributer