Sprejeta dva splošna akta agencije

Svet Agencije za energijo je na 59. redni seji, 26. marca 2019 sprejel dva splošna akta, enega za področje električne energije (tj. določanje cen sistemskih storitev) ter enega za področje obračunavanja omrežnin za prenosni sistem zemeljskega plina, in sicer:

•    Akt o spremembah akta o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev in
•    Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
 
Oba akta bosta začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Meta informacije
Datum objave:
27.03.2019 13:58
Datum posodobitve
27.03.2019 14:11
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Prenos Veleprodajni trg Uveljavitev pravil Novice
Ključne besede
omrežnina sistemske storitve določitev omrežnine