Sprejet splošni akt agencije

Svet Agencije za energijo je na 5. izredni seji 16. julija 2015 sprejel Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Na tem mestu podajamo tudi kratko obrazložitev akta.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejeti akt, pri čemer opozarja, da je treba zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je dne 29. 7. 2015 s sklepom št. 36001-4/2015/6 dala soglasje k temu aktu.

Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/15.

Meta informacije
Datum objave:
16.07.2015 11:39
Datum posodobitve
31.07.2015 15:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Zakonodaja Podzakonski akti
Ključne besede
električna energija obnovljivi viri soproizvodnja