Sprejet splošni akt agencije

Svet Agencije za energijo je na svoji 3. izredni seji 22. decembra 2014 sprejel Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti. Na tem mestu podajamo tudi kratko obrazložitev akta. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/14

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Meta informacije
Datum objave:
23.12.2014 15:14
Datum posodobitve
22.05.2015 15:32
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice
Ključne besede
električna energija toplota zemeljski plin informatika elektronska izmenjava podatkov