Sprejeta splošna akta agencije o naložbenih načrtih

Svet Agencije za energijo je na 8. redni seji 21. januarja 2015 sprejel Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Več lahko preberete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
23.01.2015 12:02
Datum posodobitve
13.02.2015 15:16
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
naložbeni načrti distribucija prenos operater prenosnega sistema distribucijski operater